VYKDOMI PROJEKTAI

- Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija Aušros g.21, Kėdainiai
- IKI bazė Lentvario g. 33, Vilniuje